Kategorijas
Psihoterapija

Psihoterapijas izglītība

Latvijas psihoterapeiti ir mācījušies dažādās psihoterapijas skolās un katra no tām atšķiras ar:

  • psihoterapijas novirzieniem un tehnikām;
  • apmācību ilgumu, biežumu un prakses apjomu;
  • nepieciešamo paša apmācības terapiju skaitu.

Akreditētas augstākās izglītības mācību iestādes

Pagaidām vienīgās Latvijā akreditētās apmācību programmas psihoterapijā ir pieejamas tikai ārstiem. Augstskolas māca uz zinātniskiem pierādījumiem balstītas psihoterapijas praksi. Līdz ar to cilvēki, kas ir apguvuši psihoterapijas izglītību šajās iestādēs, savā darbā pārsvarā pielieto metodes, kas ir zinātniski apstiprinātas kā efektīvas – psihodinamisko, kognitīvās uzvedības, atbalsta psihoterapiju un izglītošanu jeb psihoedukāciju.

Rīgas Stradiņa universitātē psihoterapijas apmācības notiek jau 29 gadus un kuru absolvējuši lielākā daļa Latvijas ārstu-psihoterapeitu.

Apmācības notiek rezidenturā, kurā uzņem tikai cilvēkus ar ārsta grādu. Šīs ir Latvijā akreditēta apmācību programma ar augstu apmācības kvalitāti, kura balstās uz pierādījumiem balstītas psihoterapijas principos.

Kopējais mācību ilgums ir pilna laika studijas 4 gadu garumā ar tikpat ilgu praksi. Mācības kopā ar praksi veido pilnas slodzes darbu.

2017.gadā arī Latvijas Universitāte izveidoja psihoterapijas rezidentūras programmu. Arī tajā uzņem cilvēkus tikai ar ārsta grādu un veic uz pierādījumiem balstītas psihoterapijas apmācību.

Kopējais mācību ilgums ir tie paši četri gadi, kuros ietilpst prakse, kas ir pilnas slodzes darbs.

Psihoterapijas skolas Latvijā un Lietuvā

Šīs ir psihoterapijas skolas jeb kursi, kas ir pieejami cilvēkiem ar augstāko izglītību kādā no cilvēkzinātnes jomām. Dažās skolās uzņem arī, ja ir izglītība citās jomās bet pārsvarā šajā skolas studē speciālisti ar psihologa, pedagoga vai sociālā darbinieka izglītību.

Jāpiebilst, ka šīs parasti nav pilna laika studiju programmas, kas piedāvā teorētisko apmācību, bet prakse ir jānodrošina pašam. Tā kā, lai šīs skolas pabeigtu, ir obligāti jāiziet prakse, tās ir vispiemērotākās psihologiem vai sociālajiem darbiniekiem ar maģistra grādu un esošu psihologa praksi.

Apmācību kursi vienā no efektīvākajām psihoterapijas metodēm - kognitīvajā uzvedības terapijā jeb KBT.

Šajos kursos uzņem cilvēkus ar maģistra grādu psiholoģijā vai sociālajā darbā, kā arī ārstus-psihiatrus vai ārstus-psihoterapeitus.

Kopējais mācību ilgums ir 3,5 gadi. Gadā vidēji 8 semināri, vienu reizi mēnesī ceturtdienās -sestdienās.

Lai gan visapjomīgākā psihodinamiskās psihoterapijas izglītība tiek sniegta Rīgas Stradiņa un Latvijas universitātes rezidentūrā, ir terapeiti kas apguvuši šo terapijas virzienu ārzemēs. Diemžēl par šo ārzemju izglītību un tās kvalitāti nav pieejama plaša informācija.

Šī ir skola, kas māca Junga analīzes principus. Tā atrodas Lietuvā - Viļņā un apmācības notiek 6 gadu garumā. Skolā uzņem cilvēkus ar izglītību, kas atbilst maģistra grādam humanitārajās, sociālajās vai medicīnas zinībās.

Šī skola salīdzinoši apjomīga nepilna laika apmācību programma 4 gadu garumā.

Latvijā to var apgūt Rīgas Geštalta institūtā Apmācības ilgst 3-5 gadus. Semināri notiek vienu reizi mēnesī nedēļas nogalēs.

Skola, kurā apmācības programma ilgst 2 gadus un tās norisinās nedēļas nogalēs reizi mēnesī.

Moreno institūts nodrošina psihodrāmas apmācību. Apmācība notiek semināru veidā 1 reizi mēnesī nedēļas nogalēs - no piektdienas pēcpusdienas līdz svētdienas pēcpusdienai.

Skola, kas māca eksistenciālo psihoterapiju arī atrodas Viļņā. Tajā apmācības notiek 3.5 gadu garumā - 3 reizes pa 2 nedēļām katru gadu.